Huazheng Electric Manufacturing (baoding) Co., Ltd.
Bởi {0}
logo
Huazheng Electric Manufacturing (baoding) Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Biến áp Tester, biến áp dầu Tester, Relay Tester, điện áp cao Tester, Circuit Breaker Tester
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Dụng cụ đo điện tử khácGlobal export expertiseODM services availableYears in industry(15)Annual export US $1,800,000